Press Releaseเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสำหรับวิกฤตการณ์ไม่คาดฝัน

March 14, 2023
The online course “Crisis Communication Management” by Brandnow.asia

กรุงเทพมหานครฯ, 14 มีนาคม พ.ศ. 2566: Brandnow.asia เปิดตัวสุดยอดหลักสูตรออนไลน์ สำหรับ 50 ท่านแรกฟรี ผ่าน Udemy แหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) เพื่อเรียนรู้การวางแผนตอบสนองการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

ภาวะวิกฤตเป็นภาวะเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและสามารถเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา จากข่าวพาดหัวที่เห็นว่าหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางธุรกิจและทำลายชื่อเสียงของแบรนด์

ภาวะวิกฤตมีหลายประเภท ตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางเทคโนโลยี ทางบุคลากร ตลอดจนทางโรคระบาดในทั่วโลก ดังเช่น วิกฤตโควิด-19 ซึ่งสร้างความเครียดทางการเงินและอารมณ์จและความรู้สึก ดังนั้น ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนการสื่อสารฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตคือกระบวนการสื่อสารเพื่อใช้จัดการกับธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีแผนการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่ถูกต้องและถือเป็นความผิดพลาด เพราะเมื่อธุรกิจประสบภาวะวิกฤตและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น สูญเสียความไว้วางใจในธุรกิจและผู้คนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยลดผลกระทบด้านลบจากวิกฤต รวมถึงประหยัดเวลาที่จะใช้ดำเนินการจัดการแผนข้อความสื่อสารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ Brandnow.asia ได้รวบรวมแผ่นงาน (Worksheet) รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากแบรนด์ดังต่างๆ เช่น KFC, BP และ United Airlines

Brandnow.asia เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ “การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต” รวมถึงแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับธุรกิจเพื่อการเตรียมตัว การดำเนินการและการฟื้นฟูธุรกิจจากภาวะวิกฤตที่ไม่คาดฝัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) รวมถึงเจ้าของธุรกิจเพื่อใช้เรียนรู้วิธีวางแผน ตอบสนองและสร้างแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจของคุณฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว Brandnow.asia แจกคอร์สเรียนบนแพลทฟอร์ม Udemy แหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ให้สำหรับ 50 ท่านแรกเมื่อลงทะเบียนด้วยอีเมล์เพื่อรับรหัสฟรี