Custom Media

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 14 กันยายน 2565 – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PRN) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท Custom Media ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมเครือข่ายหน่วยงานประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

APREA

สิงคโปร์ – 7 เมษายน 2564 APREA ฉลองครบรอบ 16 ปี ด้วยนิยามใหม่แห่งพันธกิจที่ทางสมาคมได้กำหนด: เพื่อส่งเสริมการเติบโตในภาคอสังหาด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกในด้านนโยบาย สนับสนุนการเข้าถึงการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ

Copyright 2024. All rights reserved.