Adding Awesomeness to Brand Planning!

กรุงเทพมหานครฯ, 11 มกราคม พ.ศ. 2566: Brandnow.asia เปิดตัวสุดยอดหลักสูตรออนไลน์ สำหรับ 50 ท่านแรกฟรี เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปี 2566 ผ่าน Udemy แหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ที่กำลังวางแผนและต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อความเป็นสุดยอดแบรนด์แห่งปี

Millennials (Gen Y) vs. Gen Z

กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 – ประเทศไทยกลับมาเปิดตลาดอีกครั้ง และหลายธุรกิจก็กำลังแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับเทศกาลวันหยุด และ การเตรียมการสำหรับปีใหม่นี้ ผู้บริหาร นักการตลาด และ เจ้าของแบรนด์จะต้องเร่งค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอีกครั้ง สำหรับการวางแผนการตลาดสำหรับปี พ.ศ 2565

Brand Now Digital

8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัท แบรนด์นาว เอเชีย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดบริการใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ชื่อ แบรนด์นาว ดิจิทัล เอเชีย โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา แบรนด์นาวมุ่งเน้นการบริการเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์โดยเน้นไปยังการให้บริการด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสาร สนับสนุนการเปิดตัวสินค้า ให้คำปรึกษา ร่วมวางแผน และติดต่อสื่อมวลชลเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์อีกด้วย แบรนด์นาวต้องการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ที่รองรับและให้บริการลูกค้าทั้งสองประเภท ได้แก่ธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างธุรกิจด้วยกันและธุรกิจที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการกับผู้บริโภคโดยตรง

How Nano Influencers Can Generate More Business for You

BrandFace.io คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมและเชื่อมต่อระหว่าง แบรนด์ นักการตลาด และ Influencer ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างแบรนด์ การตลาด โปรโมชั่น กลยุทธ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ทำงานร่วมกับ Influencer โลกทุกวันนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้ธุรกิจดิจิทัลก็ต้องพัฒนา หากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ถูกต้องกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยคัดแยกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสิ่งที่ธุรกิจนั้นๆ เราจะสร้างกลยุทธ์สื่อสารอย่างไรเพื่อส่งสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แพลตฟอร์มดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงความสามารถและมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าต่อผู้ติดตาม และเป็นช่องทางใหม่สำหรับธุรกิจเพื่อช่วยให้สินค้าเข้าถึงผู้ซื้อด้วยวิธีที่ง่ายและสร้างสรรค์มากขึ้น โดยงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มี ผู้พูด 3 ท่านที่มีความเชียวชาญทางด้านการตลาด และมีประสบการณ์ทำงานร่วมงานกับ Influencer จะมาแชร์ข้อดีเกี่ยวกับ Influencer และกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ

Copyright 2023. All rights reserved.