จากซ้าย; คุณ ภาสกร ปานนอก CEO Bitkub Blockchain Technology, คุณ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO Bitkub Capital Group Holding, คุณ สุรศักดิ์ วินิจ VP of Talent Ampverse, คุณ แมทเทียส เบเออร์ Chief Gaming Officer Ampverse

กรุงเทพมหานคร, 16 ธันวาคม 2564 – Ampverse องค์กรอีสปอร์ตที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ประกาศร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Bitkub ผู้นำธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อคเชนครบวงจรของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวงการอีสปอร์ตผ่านกิจกรรมและนวัตกรรมหลากหลาย ที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการตกลงร่วมมือในครั้งนี้

เคเชอร์ และ วีซ่า

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – เคเชอร์ (Ksher) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริการด้านการบริการชำระเงินดิจิทัล ประกาศความร่วมมือสนับสนุนกับวีซ่า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินแบบ LinkPay ได้สะดวกยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เคเชอร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบกิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางตลอดจนผู้ค้ารายบุคคลสามารถเข้าถึงการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงทั้งในตลาดระดับภูมิภาคและในตลาดโลก

Copyright 2023. All rights reserved.