APREA

สิงคโปร์ – 7 เมษายน 2564 APREA ฉลองครบรอบ 16 ปี ด้วยนิยามใหม่แห่งพันธกิจที่ทางสมาคมได้กำหนด: เพื่อส่งเสริมการเติบโตในภาคอสังหาด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกในด้านนโยบาย สนับสนุนการเข้าถึงการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ

Copyright 2024. All rights reserved.