St. George’s University

กรุงเทพฯ, วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – นักศึกษาแพทย์ชาวเอเชียจำนวน 38 คน รวมทั้งชาวไทย จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ในเกรเนดา ได้รับมอบหมายให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านฝึกหัด (Residency) ในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

APREA

สิงคโปร์ – 7 เมษายน 2564 APREA ฉลองครบรอบ 16 ปี ด้วยนิยามใหม่แห่งพันธกิจที่ทางสมาคมได้กำหนด: เพื่อส่งเสริมการเติบโตในภาคอสังหาด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกในด้านนโยบาย สนับสนุนการเข้าถึงการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงสมาชิกเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ

Copyright 2023. All rights reserved.