St. George’s University

กรุงเทพฯ, วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – นักศึกษาแพทย์ชาวเอเชียจำนวน 38 คน รวมทั้งชาวไทย จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) ในเกรเนดา ได้รับมอบหมายให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านฝึกหัด (Residency) ในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

Copyright 2024. All rights reserved.