เคเชอร์ และ วีซ่า

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – เคเชอร์ (Ksher) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริการด้านการบริการชำระเงินดิจิทัล ประกาศความร่วมมือสนับสนุนกับวีซ่า ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินแบบ LinkPay ได้สะดวกยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เคเชอร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบกิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางตลอดจนผู้ค้ารายบุคคลสามารถเข้าถึงการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงทั้งในตลาดระดับภูมิภาคและในตลาดโลก

Copyright 2024. All rights reserved.