Press ReleaseLADYB CREATIVE YOUNG THAI TRANSGENDERS-TH

February 2, 2022
LADYB CREATIVE YOUNG THAI TRANSGENDERS

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่: 2-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 (เปิดให้ชมก่อนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และเปิดอย่างเต็มระบบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์)

เวลา: 12:00น. – 20:00น.

สถานที่: 6060 ArtSpace 27 ซ.ประดิพัทธ์21 พญาไท กรุงเทพ 10400

ผู้อำนวยการจัดงาน: คุณศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุข และ คุณภานุวัฒน์ ศรีราชา

การลงทะเบียน: เปิดให้เข้าชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าเข้าชม

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และมาตรฐานทางสังคม โครงการ “LadyB” เป็นการร่วมงานกับนางแบบและนักแสดงชาวไทย คุณภาณุวัฒน์ ศรีราชา โดยมีแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ จากการแสดงมุมมองที่แตกต่างกันของความหวังและความพยายามของกลุ่มคนข้ามเพศของไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อนำภาพถ่ายที่เหมือนจริงของคุณแมทเทียและภาพเซลฟี่ของนางแบบและภาพอินสตาร์แกรมของพวกเขามารวมกัน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงโดยที่ไม่ต้องตัดสินว่ามุมมองที่แตกต่างกันจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นในภาพรวมได้อย่างไร

เช่นเดียวกันโครงการนี้ก็มุ่งหวังที่จะช่วยให้ชาวชุมชน LGBT ของไทยแบ่งปันและเผยแพร่วัฒนธรรมทางเพศของไทยในส่วนนี้ออกไปทั่วโลกอีกด้วย LadyB กำลังขอความช่วยเหลือจากครีเอทีฟชาวไทยรุ่นเยาว์หลายคน ทั้งนี้นางแบบทั้งหมดที่แสดงใน LadyB ก็มีอิสระในการแสดงตามที่ปรารถนาได้อย่างต็มที่ ถือได้ว่าความหลากหลายส่งผลนางแบบมีอิสระในการแสดงความคิดผ่านภาพถ่ายที่ผสมผสานกับการแสดงออกถึงตัวตนและโซเชียลมีเดียในนิทรรศการนี้

ในปีพ.ศ. 2,538 แมทเทีย บาลดี ช่างภาพผู้น่านับถือได้แบ่งเวลาระหว่างงานโฆษณาและวิจิตรศิลป์โดยเขาสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ปัญหาทางเพศ และมาตรฐานใหม่ของความงามในการโฆษณาและแฟชั่น ครั้งแรกที่เขาตีพิมพ์คือ ภาพถ่ายเกี่ยวกับมาตรฐานความงามต่างๆ ที่เรียกว่า Casting: a Book About Women ซึ่งจัดพิมพ์โดย เซเปอร์เซ ในปีพ.ศ. 2563 โดยในโครงการ LadyB เขาเล่าว่า “ฉันวางแผนที่จะทำให้เป็นนิทรรศการการเดินทางและนำเสนอวัฒนธรรมไทยส่วนนี้แก่ โลก

Nile Viralee ภัณฑารักษ์นิทรรศการเล่าว่า “นางแบบสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ทำให้เป็นนิทรรศการที่โดดเด่น ทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อกับผู้ชมหลายรุ่นอีกด้วย ฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้”

แล้วพบกันในวันที่ 2 -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 20.00 น. ที่ 6060ArtSpace